دوره های آموزشی جدید

آموزش حسابداری با نرم افزار هلو

جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1395/07/30
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو

جـمعه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/06/12
Developing IOS Apps with Swift

پنجشنبه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/06/18
آموزش نرم افزار CARRIER (نسخه 4/34)

جـمعه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/06/12
Microsoft Office Excel Expert 2013

جـمعه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/06/19
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3 روزهای زوج ساعت 8 تا 12 1395/06/10 54 330,000 سرفصل ثبت نام
(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3 جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/06/12 54 330,000 سرفصل ثبت نام
Advanced Web Design جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/05/28 42 343,000 سرفصل ثبت نام
توسعه برنامه های تحت وب با ASP.NET MVC5 پنجشنبه ساعت 13 تا 17 1395/06/11 60 840,000 سرفصل ثبت نام
JavaScript پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1395/06/11 30 375,000 سرفصل ثبت نام
JQuery & Ajax روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/06/10 42 568,000 سرفصل ثبت نام
.Net Framework Application Development Foundation I پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/06/04 60 540,000 سرفصل ثبت نام
Angular JS چهارشـنبه ساعت 17 تا 21 1395/05/27 25 379,000 سرفصل ثبت نام
Dynamic WebSite Makeover With PHP & MySQL یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 15 تا 18 1395/06/02 42 632,000 سرفصل ثبت نام
Advanced PHP & MYSQL جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/06/05 42 632,000 سرفصل ثبت نام
SQL Server 2014 Design/Query/Develop پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/06/11 60 660,000 سرفصل ثبت نام
.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I (ASP.net-ADO.net) یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 21 1395/06/09 60 605,000 سرفصل ثبت نام
Java Mobile Programming For Android-Core Work shop شـنبه,دوشـنبه ساعت 18 تا 21 1395/06/08 50 720,000 سرفصل ثبت نام
Developing IOS Apps with Swift پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/06/18 50 800,000 سرفصل ثبت نام
C++ پیشرفته پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/06/04 40 439,000 سرفصل ثبت نام
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO) شـنبه,چهارشـنبه ساعت 17 تا 20 1395/06/03 30 345,000 سرفصل ثبت نام
برنامه نویسی به زبان ++C روزهای زوج ساعت 14 تا 18 1395/06/01 60 552,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
ICDL Level I روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1395/06/15 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/06/26 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 8 تا 13 1395/06/09 63 297,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/06/08 63 297,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/06/11 63 297,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2013 روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/06/06 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2013 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 15 تا 18 1395/07/13 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2013 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/06/25 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2013 جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/06/19 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2013 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/06/09 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2013 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/06/11 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2013 روزهای زوج ساعت 8 تا 12 1395/05/27 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2013 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 8 تا 13 1395/06/09 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2013 روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/06/15 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2013 روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1395/06/10 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel Expert 2013 شـنبه,دوشـنبه ساعت 18 تا 21 1395/05/30 24 171,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel Expert 2013 جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/06/19 24 171,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
Matlab مقدماتی یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/06/21 30 275,000 سرفصل ثبت نام
Ms-Project روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/06/06 60 612,000 سرفصل ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 پنجشنبه ساعت 13 تا 17 1395/06/04 60 698,500 سرفصل ثبت نام
CATIA I جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/06/21 75 600,000 سرفصل ثبت نام
SolidWorks I جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/06/12 60 490,000 سرفصل ثبت نام
طراحی و مدلسازی پیشرفته با SolidWorks جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/06/26 60 510,000 سرفصل ثبت نام
مدل سازی سه بعدی واحدهای فرآیندی با نرم‌افزار PDMSl (مقدماتی) جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/06/05 40 630,000 سرفصل ثبت نام
مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/06/13 30 300,000 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار AutoCAD Civil 3D پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1395/06/11 30 255,000 سرفصل ثبت نام
SPSS I پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1395/06/11 39 354,100 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار AutoCAD MEP 2010 مقدماتی پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1395/06/25 40 462,000 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار CARRIER (نسخه 4/34) جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/06/12 36 378,000 سرفصل ثبت نام
اصول و تئوری Piping پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/05/28 42 420,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
آموزش VRay روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/06/03 30 550,000 سرفصل ثبت نام
اتوکد دو بعدی پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/06/18 72 594,000 سرفصل ثبت نام
اسکیس وراندو یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/06/09 50 648,000 سرفصل ثبت نام
کمک طراح و دکوراسیون داخلی به کمک رایانه یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/06/09 388 3,150,000 سرفصل ثبت نام
Autocad -پیشرفته سه بعدی جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/06/12 42 456,000 سرفصل ثبت نام
3D Max Beginners to Advance یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/06/07 100 825,000 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار راینو سطح I دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 15 تا 18 1395/06/08 50 425,000 سرفصل ثبت نام
نرم افزار Architectural REVIT روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1395/06/10 60 648,000 سرفصل ثبت نام
آرشیکد ArchiCAD روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1395/06/10 40 330,000 سرفصل ثبت نام
sketchup و vray روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1395/06/15 40 336,000 سرفصل ثبت نام
Etabs & Safe I یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/06/09 90 1,200,000 سرفصل ثبت نام
Etabs & Safe II جـمعه ساعت 17 تا 21 1395/06/12 40 528,000 سرفصل ثبت نام
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 (مقدماتی) شـنبه,دوشـنبه ساعت 18 تا 21 1395/06/15 40 528,000 سرفصل ثبت نام
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار XSteel پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/06/11 40 720,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
حسابداری مالی خدماتی روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/06/10 50 550,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی بازرگانی روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/06/03 40 420,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی بازرگانی یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/06/16 40 420,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی بازرگانی پنجشنبه ساعت 14 تا 18 1395/07/08 40 420,000 سرفصل ثبت نام
آشنایی با نظام حقوق ودستمزد روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/06/29 16 150,000 سرفصل ثبت نام
آشنایی با نظام حقوق ودستمزد یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/08/02 16 150,000 سرفصل ثبت نام
آشنایی با نظام حقوق ودستمزد یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/06/21 16 150,000 سرفصل ثبت نام
آشنایی با نظام حقوق ودستمزد پنجشنبه ساعت 14 تا 18 1395/08/06 16 150,000 سرفصل ثبت نام
آشنایی با نظام حقوق ودستمزد جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/06/19 16 150,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/06/26 8 100,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/04 8 100,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1395/06/03 8 100,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/07/10 8 100,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/08/16 8 100,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده پنجشنبه ساعت 14 تا 18 1395/10/23 8 100,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/06/12 8 100,000 سرفصل ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/07/17 10 185,000 سرفصل ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/08/25 10 185,000 سرفصل ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو پنجشنبه ساعت 14 تا 18 1395/11/07 10 185,000 سرفصل ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/30 10 185,000 سرفصل ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/25 10 185,000 سرفصل ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/06/12 10 185,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
Elementary1 شـنبه,دوشـنبه ساعت 15 تا 18 1395/06/06 42 224,000 سرفصل ثبت نام
Elementary 2 روزهای زوج ساعت 17 تا 19 1395/07/11 42 224,000 سرفصل ثبت نام
Elementary3 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 16 تا 18:3... 1395/07/18 42 224,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 1 روزهای زوج ساعت 17 تا 19 1395/07/05 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 3 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 19 1395/07/06 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 4 دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 18:30 تا... 1395/08/12 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 2 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/18 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 4 دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 17:30 تا... 1395/08/10 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Upper Intermediate 1 چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20:30 1395/06/31 42 270,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 3 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 20 1395/08/09 42 232,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
+Network پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/06/04 30 270,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Windows 8.1 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/05/26 48 542,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Windows 8.1 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 8 تا 12 1395/06/07 48 542,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Windows 8.1 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/06/11 48 542,000 سرفصل ثبت نام
Windows Server 2012 R2 پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/06/04 51 617,000 سرفصل ثبت نام
Administering Windows server 2012 R2 جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/02 60 726,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Advanced Windows Server b2012 R2 (II) شـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21 1395/06/20 36 500,000 سرفصل ثبت نام
(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (I پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/07/01 45 625,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Advanced Windows Server b2012 R2 (II) پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/05/28 36 500,000 سرفصل ثبت نام
Designing & Implementing a Server 2012 InfrastructureR2 جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/06/12 24 333,000 سرفصل ثبت نام
MCSE 2012 R2 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/06/04 240 2,845,000 سرفصل ثبت نام
OS پنجشنبه ساعت 11 تا 14 1395/06/04 36 291,000 سرفصل ثبت نام
+Linux یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/06/23 42 603,000 سرفصل ثبت نام
Hardware دوشـنبه ساعت 17 تا 21 1395/06/08 51 470,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
Adobe Indesign یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 20:3... 1395/06/09 70 550,000 سرفصل ثبت نام
عکاسی دیجیتال روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/06/03 110 1,590,000 سرفصل ثبت نام
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/06/18 60 517,500 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار Corel Draw یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/06/16 50 357,500 سرفصل ثبت نام
Adobe Illustrator cc روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1395/06/06 60 494,500 سرفصل ثبت نام